21/10/2016

 

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια Ειδών Προσωπικής Υγιεινής»

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών, για τον ιατρικό έλεγχο και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα Κέντρα και τις Κινητές Μονάδες Υποδοχής και ταυτοποίησης, οι οποίες  δραστηριοποιούνται σε διάφορα σημεία της ελληνικής επικράτειας, του έργου με τίτλο : “Emergency Assistance for the effective management of immigration flows in the Greek territory" (Επείγουσα βοήθεια για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστατευτικών ροών στην Ελληνική επικράτεια το οποίο είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, με συντονιστή φορέα την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Δείτε τον διαγωνισμό ΕΔΩ

Κατακύρωση Διαγωνισμού

Πρακτικό Δ.Σ.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Προσφορών: Δευτέρα, 7/11/2016, Ώρα 17:00 π.μ.

 

    

 © Ιατρική Παρέμβαση