Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

 

10/5/2018

 

Αναζήτηση προσφορών για προμήθεια:

 

1)Λευκών Ειδών

2) Ηλεκτρικών ειδών

3) Οικιακού Εξοπλισμού - Είδη κουζίνας

 

Πρακτικό Δ.Σ.

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ

    

 © Ιατρική Παρέμβαση