Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

 

01/02/2017

 

ΘΕΣΗ: ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ (2 θέσεις)

ΕΔΡΑ: ΣΑΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1,5 μήνας, με πιθανή επέκταση

ΕΝΑΡΞΗ: 11/2/2017

Δείτε Περισσότερα

 

ΘΕΣΗ: ΙΑΤΡΟΣ (2 θέσεις)

ΕΔΡΑ: ΣΑΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1,5 μήνας, με πιθανή επέκταση

ΕΝΑΡΞΗ: 11/2/2017

Δείτε Περισσότερα

 

ΘΕΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ (1 θέση)

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1,5 μήνας, με πιθανή επέκταση

ΕΝΑΡΞΗ: 11/2/2017

Δείτε Περισσότερα

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email (mail@medin.gr) το βιογραφικό τους και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη «Θέση Ψυχολόγου/Ιατρού/Διοικητικού Σάμος/Αθήνα »έως 10 Φεβρουαρίου 2017.

Ιατρική Παρέμβαση εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

    

 © Ιατρική Παρέμβαση