Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

 

21/5/2018

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών, «Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του Έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων "Ίριδα" και "Εστία"» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028220.

Πρακτικό Δ.Σ.

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ

28/5/2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΔΩ

    

 © Ιατρική Παρέμβαση