Στην Αχαρνών, σε μια από τις πιο κοινωνικά αποκλεισμένες περιοχές της Αθήνας, ένα παλιό νεοκλασικό κτίριο λειτουργεί σαν χώρος δημιουργικής απασχόλησης και υποστήριξης των παιδιών της περιοχής, με ιδιαίτερες κοινωνικές και μαθησιακές δυσκολίες. Εκεί βρίσκουν έναν ασφαλή χώρο παιχνιδιού που χρειάζονται και δεν έχουν, στήριξη στις δυσκολίες του σχολείου, καθώς και ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των ίδιων και των οικογενειών τους

Το πρόγραμμα «ΙΡΙΔΑ» ξεκίνησε στις αρχές του 2008 στο Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας «Ν. ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ» σε κτίριο που έχει παραχωρηθεί από τον ίδιο τον κύριο Καμαράτο στην Ιατρική Παρέμβαση. Πρόκειται για έναν άνθρωπο με ιδιαίτερες ευαισθησίες και αγάπη προς τα παιδιά, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος και θρησκείας, ο οποίος αφιέρωσε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του σε έργα φιλανθρωπικού χαρακτήρα. 

Απευθύνεται σε παιδιά Ελλήνων, μεταναστών και προσφύγων με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα, των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν βιοποριστικό πρόβλημα

      

 

Ο Στόχος μας

Το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας να γίνει προθάλαμος μάθησης κοινωνικής συμπεριφοράς, αποδοχής και εφαρμογής των κοινωνικών κανόνων σε κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο.

«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη, που σημαίνει δικαίωμα στην εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη...» 
Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Σε μια κοινωνία που συχνά παραμένει στα λόγια και τις δηλώσεις όσον αφορά τα δικαιώματα, όλες μας οι δράσεις είναι προς αυτή την κατεύθυνση, μέσα από την ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης για την οικογένεια.

 

Οι Δράσεις μας 

Κοινωνική Στήριξη

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί  του Κέντρου συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της οικογένειας μέσα από τη διερεύνηση πιθανών  προβλημάτων (κοινωνικά, οικονομικά, ενδοοικογενειακά). Η κοινωνική υπηρεσία λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της οικογένειας και άλλων κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών με επίκεντρο το παιδί και τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Η Κοινωνική Στήριξη αφορά:

·     Την υποδοχή των επωφελούμενων και την ενημέρωσή τους για τις υπηρεσίες που παρέχονται.

·     Τη λήψη του κοινωνικού ιστορικού τού ατόμου που απευθύνεται στην κοινωνική υπηρεσία και την καταγραφή του αιτήματός του.

·     Τη διερεύνηση πιθανών προβλημάτων (κοινωνικά, οικονομικά, ενδοοικογενειακά, διαπροσωπικών σχέσεων) των οικογενειών.

·     Τη διασύνδεση μεταξύ οικογένειας και άλλων κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών.

·     Την πραγματοποίηση παραπομπών σε άλλες υπηρεσίες και τη διευκόλυνση της οικογένειας στην επικοινωνία με αρμόδιους φορείς,  όταν κρίνονται αναγκαία.

·     Τη στήριξη και ενδυνάμωση των ωφελούμενων σε κοινωνικό επίπεδο στοχεύοντας στην ανάπτυξη ή/και βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων

 

        

 

Ψυχολογική και Συμβουλευτική Υποστήριξη

Οι Ψυχολόγοι  του Κέντρου παρέχουν ομαδική ή ατομική υποστήριξη σε παιδιά και γονείς. Παράλληλα δουλεύουν ψυχο- εκπαιδευτικά με την οικογένεια με σκοπό την επίλυση προσωπικών προβλημάτων, την ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και τη βελτίωση των ενδοοικογενειακών σχέσεων.

 

Η Ψυχολογική υποστήριξη αφορά:

Την ψυχολογική παρέμβαση σε παιδιά ηλικίας 5-15 ετών (προσχολική, σχολική και εφηβική ηλικία) και περιλαμβάνει 2 τομείς δράσης:

1. α. Οικογενειακό περιβάλλον

Παροχή συμβουλευτικής και στήριξης των γονέων στο γονεϊκό τους ρόλο, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του παιδιού και η προαγωγή της ψυχικής υγείας όχι μόνο του παιδιού αλλά και των λοιπών μελών της οικογένειας, αυξάνοντας την λειτουργικότητά της.

 
β. Σχολικό περιβάλλον

Η έγκαιρη παρέμβαση στο σχολικό πλαίσιο και η συνεργασία της ψυχολογικής υπηρεσίας του κέντρου με το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στην ομαλή ένταξη των εξυπηρετούμενων παιδιών καθώς και στην ευαισθητοποίηση της ομάδας των εκπαιδευτικών σε ότι αφορά ζητήματα ψυχικής υγείας και μετανάστευσης.

 

2. Ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού

Διάγνωση και  αξιολόγηση της παρουσίας ψυχικών διαταραχών (συναισθηματικών, μαθησιακών και συμπεριφορικών προβλημάτων), η ψυχοθεραπευτική παρακολούθηση και υποστήριξη και η παραπομπή στις αρμόδιες υπηρεσίες όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο (νοσηλεία, παραπομπή για εκτίμηση μαθησιακών δυσκολιών).

 

Ενισχυτική Διδασκαλία

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ενίσχυση και βελτίωση του μαθησιακού επιπέδου των παιδιών με παροχή βοήθειας στα μαθήματα του σχολείου καθώς και την ανάπτυξη ή βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων των παιδιών.

Πιο συγκεκριμένα, βελτίωση:

· στην  ακρόαση - κατανόηση του προφορικού λόγου

· στην ομιλία - παραγωγή προφορικού λόγου                                                                                                   

· στο εύρος και τη χρήση λεξιλογίου

· στη γραφή – παραγωγή γραπτού λόγου

· της αναγνωστικής ικανότητας

· στην κατανόηση κειμένου

Όσον αφορά στα παιδιά που παρακολουθούν το Πρόγραμμα για εκμάθηση ελληνικών, οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν την ανάπτυξη ή βελτίωση γλωσσικών ικανοτήτων των παραπάνω.

 

Λειτουργία Εργαστηρίων

Τα Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης στοχεύουν στην έκφραση συναισθημάτων, στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και στην προσαρμογή και ενσωμάτωση των παιδιών στην ελληνική κοινωνία.

Αφορούν τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσα από εικαστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες αποτελώντας το έναυσμα αλληλεγγύης, συνεργασίας, κατανόησης της ελληνικής κουλτούρας, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για την ομαλή ένταξή των παιδιών στην χώρα μας. Βελτιώνεται η επικοινωνία στο σπίτι, στο σχολείο και με τους συνομήλικους τους.

      

  

 1. Εργαστήριο Graffiti

Λειτουργεί με εθελοντή δάσκαλο –ζωγράφο και έχει στόχο:

· Να δώσει διέξοδο στις καλλιτεχνικές τάσεις των παιδιών να πειραματισθούν, και να αυτοσχεδιάσουν.

· Να καλλιεργήσει την παρατηρητικότητα, τη φαντασία, την επινοητικότητα και την ευαισθησία τους.

· Να κεντρίσει την άμιλλα και να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και γενικότερα στην προσαρμογή τους στο φυσικό, το τεχνητό και το ανθρώπινο περιβάλλον.

 

2. Εργαστήριο Μαγειρικής

Τα Εργαστήριο Μαγειρικής βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα το αντικείμενο, να μάθουν να ασχολούνται από μικρή ηλικία με τις πραγματικές τροφές. Να αγγίζουν φρέσκα προϊόντα στην πραγματική τους διάσταση, να μάθουν να ξεχωρίζουν τα υλικά.

             

Η Εκμάθηση Μαγειρικής αφορά όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας και προσωπικότητας. Δεν χρειάζεται το παιδί να προορίζεται για επαγγελματίας μάγειρας αλλά είναι σημαντικό να αναπτύξει δεξιότητες που ενθαρρύνουν την κινησιολογία του, την κοινωνικοποίηση του και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή του.

 

3. Ελεύθερη Απασχόληση

Στόχος μας είναι  στο χώρο του Κέντρου που είναι  εξοπλισμένος με Υπολογιστή, Εκτυπωτή, Play Station, Βιβλιοθήκη, Ping Pong να μπορούν τα παιδιά να έρχονται όποτε αυτά θέλουν  μετά το σχολείο είτε για παιχνίδι είτε για διάβασμα και ανεύρεση πληροφοριών για τυχόν σχολικές εργασίες. 

 

    

 © Ιατρική Παρέμβαση