Το 2008 δημιουργήθηκε ειδικός χώρος κράτησης ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αμυγδαλέζα. Τα μέλη της οργάνωσης μας παρείχαν ιατρο-φαρμακευτική, ψυχο-κοινωνική στήριξη καθώς και υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης και εκμάθησης ελληνικών στο σύνολο των ανηλίκων μέχρι και το τέλος του 2014.

Κατά το διάστημα αυτό επωφελήθηκαν από τις υπηρεσίες που τους παρείχαμε 3000 παιδιά ηλικίας από έως  και 17 ετών.

Πιο συγκεκριμένα τα πόγραμμα στόχευε στην:

  • Επίλυση Ιατρικών προβλημάτων.
  • Συμβουλευτική σε θέματα αγωγής υγείας και σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων.
  • Κοινωνική στήριξη.
  • Στήριξη θυμάτων σωματεμπορίας και διασύνδεση τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Ενημέρωση για την διαδικασία ασύλου.
  • Ενημέρωση για τους ξενώνες φιλοξενίας και παραπομπή σε αυτούς όσων επιθυμούσαν.
  • Επίλυση ψυχολογικών και ψυχιατρικών προβλημάτων, αντιμετώπιση κρίσεων.
  • Προληπτική παρέμβαση σε άτομα που αντιμετώπιζαν επιπρόσθετους κινδύνους λόγω παραβατικών συμπεριφορών (χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών) σε συνεργασία με τον Ψυχίατρο και την Υπηρεσία MOSAIC του ΚΕΘΕΑ.
  • Εκμάθηση Ελληνικών σε βασικό επίπεδο.
  • Δημιουργική Απασχόληση

 

    

 © Ιατρική Παρέμβαση