Στην Αχαρνών, σε μια από τις πιο κοινωνικά αποκλεισμένες περιοχές της Αθήνας, ένα παλιό νεοκλασικό κτίριο λειτουργεί σαν ξενώνας φιλοξενίας και υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών με στόχο την ένταξη τους στην Ελληνική κοινωνία, την μετεγκατάσταση και την οικογενειακή επανένωση. Εδώ βρίσκουν έναν ασφαλή χώρο, τον οποίο χρειάζονται και δεν έχουν, ψυχολογική, κοινωνική υποστήριξη, εκπαίδευση σε διαπροσωπικές, κοινωνικές δεξιότητες. Τους παρέχονται όλα τα απαραίτητα για να συνεχίσει το κάθε παιδί μία κανονική, ανάλογη των συνομηλίκων του ζωή. Καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό την έλλειψη του συγγενικού περιβάλλοντος αμβλύνοντας, όσο είναι δυνατόν, τις συνέπειες του αποχωρισμού και της στέρησης της φυσικής οικογένειας.

Ο Ξενώνας στοχεύει στην παροχή μιας ολοκληρωμένης-ολιστικής παροχής υπηρεσιών προς τους ασυνόδευτους ανηλίκους που θα διαμένουν στον ξενώνα καθώς και στην ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση των αναγκών στέγασης, σίτισης, υγείας, εκπαίδευσης,  πληροφόρησης,  ψυχολογικής υποστήριξης, κοινωνικοποίησης και κοινωνικής ένταξης, ανάπτυξης ενδιαφερόντων, ψυχαγωγίας, άθλησης και δημιουργικής απασχόλησης για τα 18 φιλοξενούμενα ασυνόδευτα ανήλικα αγόρια εξυπηρετούμενους της Ιατρικής Παρέμβασης.

Ειδικότερα, στον τομέα της υγείας ο βασικός σκοπός είναι η εξατομικευμένη κάλυψη όλων των θεμάτων, σε επίπεδο  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας. Βασικό εργαλείο αποτελεί η διαπροσωπική  σταθερή σχέση παιδιού-επαγγελματιών, που εγγυάται τη διασφάλιση των βασικών δικαιωμάτων, αλλά και την προσομοίωση με συνθήκες φροντίδας οικογένειας. Μέσω του ολοκληρωμένου και εξατομικευμένου αυτού προγράμματος που στοχεύει την αύξηση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, θα δημιουργηθούν οι βάσεις και θα παρασχεθούν τα κατάλληλα εφόδια στους ανήλικους, και παράλληλα, η κοινότητα θα ευαισθητοποιηθεί σε θέματα που αφορούν τους ανήλικους και τη διαφορετικότητα, με επακόλουθη την καλύτερη κοινωνική ενσωμάτωση των τελευταίων. Επιπλέον, αυτή θα ενισχυθεί με την έκθεση των ανηλίκων σε περισσότερα ερεθίσματα και την εμπλοκή τους σε περισσότερο ασφαλείς σχέσεις, μέσω της ανταλλαγής υπηρεσιών των δυο υπηρεσιών.

 

Τελικός στόχος είναι η επαγγελματική στεγαστική αυτονόμηση των φιλοξενουμένων με την ενηλικίωσή τους

 

        

 

Ο Ξενώνας "Ίριδα" να γίνει προθάλαμος μάθησης κοινωνικής συμπεριφοράς, αποδοχής και εφαρμογής των κοινωνικών κανόνων σε κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο

 

«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη, που σημαίνει δικαίωμα στην εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη...» 
Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

 

Μεθοδολογία

θα δημιουργηθούν οι βάσεις και θα παρασχεθούν τα κατάλληλα εφόδια στους ανήλικους, και παράλληλα, η κοινότητα θα ευαισθητοποιηθεί σε θέματα που αφορούν τους ανήλικους και τη διαφορετικότητα, με επακόλουθη την καλύτερη κοινωνική ενσωμάτωση των τελευταίων.

Επιπλέον, αυτή θα ενισχυθεί με την έκθεση των ανηλίκων σε περισσότερα ερεθίσματα και την εμπλοκή τους σε περισσότερο ασφαλείς σχέσεις, μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας των δυο τομέων.

θα συμβάλλει στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας , των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς κανενός είδους διακρίσεις.

αναφορικά με την ένταξη των μεταναστών και ιδιαίτερα των ανηλίκων που ενηλικιώνονται, τονίζει ως υποχρεωτική ανάγκη τη συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση τους και την ένταξή τους στην κοινωνία.

 

Όλοι ανεξαιρέτως οι φιλοξενούμενοι στον ξενώνα θα εγγραφούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (αμιγώς ελληνικά ή διαπολιτισμικά), ανάλογα με την ηλικία τους, τα χρόνια φοίτησης στη χώρα καταγωγής και το επίπεδο κατανόησης της Ελληνικής γλώσσας.

 

  

 

Δράσεις

 • Διαμονή, κάλυψη της άμεσης ανάγκης στέγασης ενός παιδιού σε κίνδυνο.
 • Διατροφή και παροχή ειδών πρώτης ανάγκης – προσωπικής υγιεινής.
 • Πληροφόρηση και Νομική βοήθεια στη διαδικασία αίτησης χορήγησης ασύλου, σε συνεργασία με φορείς που παρέχουν νομικές υπηρεσίες.
 • Συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη. Σχεδιασμός προσωπικού πλάνου για το κάθε παιδί με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την εκπαίδευση σε διαπροσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες και την παροχή όλων των απαραίτητων για να συνεχίσει το κάθε παιδί μία κανονική, ανάλογη των συνομηλίκων του ζωή, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό την έλλειψη του συγγενικού περιβάλλοντος αμβλύνοντας, όσο είναι δυνατόν, τις συνέπειες του αποχωρισμού και της στέρησης της φυσικής οικογένειας.
 • Μαθήματα ελληνικής γλώσσας από εθελοντές εκπαιδευτικούς.
 • Πρωτοβάθμια υγειονομική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από εθελοντές ιατρούς.
 • Ένταξη σε σχολικό περιβάλλον, εκπαιδευτικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
 • Διευκόλυνση της προσαρμογής και ένταξης στην τοπική κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα.
 • Οργάνωση επιμορφωτικών, κοινωνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και διασύνδεση με εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου.
 • Έκδοση των νομικών εγγράφων, διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης  και αιτημάτων μετέγκαταστασης.
 • Προετοιμασία και προώθηση του παιδιού στην αυτόνομη διαβίωση με την ενηλικίωση του ή στην ομαλή μετάβαση του στην οικογένεια ή σε άλλα σχήματα παιδικής προστασίας (ανάδοχες οικογένειες, ιδρύματα, κλπ.) με βασικό κριτήριο το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού με σκοπό την κοινωνική στήριξη του ξενώνα και τη διευκόλυνση της ένταξης των φιλοξενουμένων.
 • Σύνδεση με εθελοντές που συμβάλλουν στην κοινωνικοποίησή των ανηλίκων.

  

Προσωπικό

Στον ξενώνα απασχολούνται:

 • Κοινωνικοί επιστήμονες
 • Ψυχολόγος
 • Φύλακες
 • Καθαρίστρια
 • Μάγειρας
 • Διερμηνείς
 • Εθελοντές  

 

  

 

Το κτίριο έχει παραχωρηθεί από τον Κ. Νίκο Καμαράτο και την Κα. Ιωάννα Καμαράτου

Ο Ξενώνας Χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέσω του προγράμματος Giving for Greece

Οι πρώτες ύλες για την σίτιση και τα είδη πρώτης ανάγκης – προσωπικής υγιεινής καλύπτονται από την οργάνωση «Μαζί για το παιδί» για το σύνολο των ανηλίκων που θα φιλοξενούνται καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος

          

 

 

    

 © Ιατρική Παρέμβαση