Τα Προγράμματα μας στην Ελλάδα

 

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε κατά το έτος 2007 εντός του χώρου του καταυλισμού των Roma στον Δήμο Βραχναίϊκων όπου κατοικούν 60 οικογένειες περίπου

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε το έτος 2007 στο Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Φανουρίου, στην περιοχή Γούβα της Πάτρας.Η ομάδα παρέμβασης περιελάμβανε δύο δασκάλες και μία κοινωνική λειτουργό.Η ομάδα στόχου αφορούσε παιδιά ευπαθών κοινωνικά ομάδων (αθίγγανοι, μετανάστες) του 57ου Δημοτικού σχολείου στην περιοχή Γούβα της Πάτρας.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε κατά το έτος 2007 εντός του χώρου του 23ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών.

Από τον Δεκέμβριο του 2006 έως και τον Ιούνιο του 2007, υλοποιήθηκε πρόγραμμα κοινωνικής στήριξης, ενισχυτικής διδασκαλίας και αγωγής υγείας παιδιών ευπαθών κοινωνικά ομάδων, στην Πάτρα. 

    

 © Ιατρική Παρέμβαση