Τα Προγράμματα μας στην Ελλάδα

 

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε το έτος 2007 στο Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Φανουρίου, στην περιοχή Γούβα της Πάτρας.Η ομάδα παρέμβασης περιελάμβανε δύο δασκάλες και μία κοινωνική λειτουργό.Η ομάδα στόχου αφορούσε παιδιά ευπαθών κοινωνικά ομάδων (αθίγγανοι, μετανάστες) του 57ου Δημοτικού σχολείου στην περιοχή Γούβα της Πάτρας.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε κατά το έτος 2007 εντός του χώρου του 23ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών.

Από τον Δεκέμβριο του 2006 έως και τον Ιούνιο του 2007, υλοποιήθηκε πρόγραμμα κοινωνικής στήριξης, ενισχυτικής διδασκαλίας και αγωγής υγείας παιδιών ευπαθών κοινωνικά ομάδων, στην Πάτρα. 

Η ομάδα μας στην  Κρήτη, είχε αναλάβει  σε εθελοντική βάση την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας στον παιδικό πληθυσμό Ρομά της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου Κρήτης , με τη συνεργασία των τοπικών υγειονομικών δομών και του Υπουργείου Υγείας. Η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2004 από γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας, νοσηλευτές και κοινωνικούς λειτουργούς.

    

 © Ιατρική Παρέμβαση