Τα Προγράμματα μας στην Ελλάδα

 

Στην Αχαρνών, σε μια από τις πιο κοινωνικά αποκλεισμένες περιοχές της Αθήνας, ένα παλιό νεοκλασικό κτίριο λειτουργεί σαν χώρος δημιουργικής απασχόλησης και υποστήριξης των παιδιών της περιοχής, με ιδιαίτερες κοινωνικές και μαθησιακές δυσκολίες. Εκεί βρίσκουν έναν ασφαλή χώρο παιχνιδιού που χρειάζονται και δεν έχουν, στήριξη στις δυσκολίες του σχολείου, καθώς και ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των ίδιων και των οικογενειών τους

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2013 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2015

Χρηματοδοτήθηκε από τον ΕΟΧ μέσω της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Από τον Νοέμβριο του 2004 έως και τον Δεκέμβριο του 2014 έχουν επωφεληθεί από τις ιατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές μας υπηρεσίες 70.000 άτομα ενώ οι επισκέψεις στα ιατρεία ξεπέρασαν τις 150.000. Στόχος των επισκέψεων ήταν η επίλυση ιατρικών, κοινωνικών και ψυχολογικών προβλημάτων που προέκυπταν.

Το 2008 δημιουργήθηκε ειδικός χώρος κράτησης ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αμυγδαλέζα. Τα μέλη της οργάνωσης μας παρείχαν ιατρο-φαρμακευτική, ψυχο-κοινωνική στήριξη καθώς και υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης και εκμάθησης ελληνικών στο σύνολο των ανηλίκων μέχρι και το τέλος του 2014.

    

 © Ιατρική Παρέμβαση