Τα Προγράμματα μας στην Ελλάδα

 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2013 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2015

Χρηματοδοτήθηκε από τον ΕΟΧ μέσω της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Από τον Νοέμβριο του 2004 έως και τον Δεκέμβριο του 2014 έχουν επωφεληθεί από τις ιατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές μας υπηρεσίες 70.000 άτομα ενώ οι επισκέψεις στα ιατρεία ξεπέρασαν τις 150.000. Στόχος των επισκέψεων ήταν η επίλυση ιατρικών, κοινωνικών και ψυχολογικών προβλημάτων που προέκυπταν.

Το 2008 δημιουργήθηκε ειδικός χώρος κράτησης ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αμυγδαλέζα. Τα μέλη της οργάνωσης μας παρείχαν ιατρο-φαρμακευτική, ψυχο-κοινωνική στήριξη καθώς και υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης και εκμάθησης ελληνικών στο σύνολο των ανηλίκων μέχρι και το τέλος του 2014.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε κατά το έτος 2007 εντός του χώρου του καταυλισμού των Roma στον Δήμο Βραχναίϊκων όπου κατοικούν 60 οικογένειες περίπου

    

 © Ιατρική Παρέμβαση