Τα Προγράμματα μας στην Ελλάδα

 

Η ομάδα μας στην  Κρήτη, είχε αναλάβει  σε εθελοντική βάση την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας στον παιδικό πληθυσμό Ρομά της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου Κρήτης , με τη συνεργασία των τοπικών υγειονομικών δομών και του Υπουργείου Υγείας. Η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2004 από γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας, νοσηλευτές και κοινωνικούς λειτουργούς.

    

 © Ιατρική Παρέμβαση