Τα Προγράμματα μας στην Ελλάδα

 

Στην Αχαρνών, σε μια από τις πιο κοινωνικά αποκλεισμένες περιοχές της Αθήνας, ένα παλιό νεοκλασικό κτίριο λειτουργεί σαν ξενώνας φιλοξενίας και υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών με στόχο την ένταξη τους στην Ελληνική κοινωνία, την μετεγκατάσταση και την οικογενειακή επανένωση. Εδώ βρίσκουν έναν ασφαλή χώρο, τον οποίο χρειάζονται και δεν έχουν, ψυχολογική, κοινωνική υποστήριξη, εκπαίδευση σε διαπροσωπικές, κοινωνικές δεξιότητες. Τους παρέχονται όλα τα απαραίτητα για να συνεχίσει το κάθε παιδί μία κανονική, ανάλογη των συνομηλίκων του ζωή. Καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό την έλλειψη του συγγενικού περιβάλλοντος αμβλύνοντας, όσο είναι δυνατόν, τις συνέπειες του αποχωρισμού και της στέρησης της φυσικής οικογένειας.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκειμένου να ενισχύσει ακόμα περισσότερο έργα και δράσεις που απαντούν σε άμεσες κοινωνικές ανάγκες, αφ’ ενός, καθώς και να δώσει πνοή σε πρωτοβουλίες που μπορούν να οδηγήσουν την Ελλάδα και όλους μας σε ένα καλύτερο μέλλον, το Ίδρυμα προχωρά στη σύσταση και λειτουργία του Giving Centre. Πρόκειται για το ιδανικό σημείο συνάντησης για όσους επιθυμούν να προσφέρουν, ώστε μαζί, να κάνουμε την Ελλάδα καλύτερη. Η Ιατρική Παρέμβαση, μέσω της λειτουργίας του Giving Centre, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη θέτει ως στόχο την υποστήριξη των δράσεων που αφορούν τους ασυνόδευτους ανήλικους που φιλοξενούνται στο Κέντρο Ταυτοποίησης μεταναστών και προσφύγων στο Βαθύ της Σάμου

 

01/08/2016 - 31/01/2017

 

Emergency Assistance for the effective management of immigration flows in the Greek territory" (Επείγουσα βοήθεια για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστατευτικών ροών στην Ελληνική επικράτεια) Agreement Number HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0026 (ABAC NUMBER: 30-CE-0816027/00-21)  

 

Πρόγραμμα με ανάδοχο φορέα την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στο οποίο η Ιατρική Παρέμβαση είναι εταίρος ως Α Κινητή Μονάδα στο Βαθύ της Σάμου.

GRANT AGREEMENT FOR AN ACTION WITH MULTIPLE BENEFICIARIES pg 1-66

GRANT AGREEMENT FOR AN ACTION WITH MULTIPLE BENEFICIARIES pg 67-114

                                                                             


16/12/2015 - 31/7/2016

«Υποστήριξη έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση της λειτουργίας των κινητών μονάδων πρώτης υποδοχής, να διαχειριστεί την ακραία άνοδο των μεταναστευτικών ροών στην Ελληνική Εθνική και Ευρωπαϊκή επικράτεια» (“Emergency support enhancing the operational capacity of FRS to manage the extreme rise in migration flows into Greek national and European territory”)

Στην Αχαρνών, σε μια από τις πιο κοινωνικά αποκλεισμένες περιοχές της Αθήνας, ένα παλιό νεοκλασικό κτίριο λειτουργεί σαν χώρος δημιουργικής απασχόλησης και υποστήριξης των παιδιών της περιοχής, με ιδιαίτερες κοινωνικές και μαθησιακές δυσκολίες. Εκεί βρίσκουν έναν ασφαλή χώρο παιχνιδιού που χρειάζονται και δεν έχουν, στήριξη στις δυσκολίες του σχολείου, καθώς και ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των ίδιων και των οικογενειών τους

    

 © Ιατρική Παρέμβαση