Τα Προγράμματα μας στην Ελλάδα

 

Τίτλος Έργου: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την λειτουργία των δομών φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων "Ίριδα" και "Εστία"»  της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την λειτουργία των δομών φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων "Ίριδα" και "Εστία"» με Κωδικό ΟΠΣ 5028220 που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 – 2020  και υλοποιείται από την Ιατρική Παρέμβαση για την περίοδο από 27/06/2018 έως 31/07/2019.

Η Ιατρική Παρέμβαση υλοποιεί δράση που αφορά την λειτουργία δύο Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων "Ίριδα" δυναμικότητας 16 θέσεων ηλικίας 12 έως 18 ετών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα του Δήμου Αθηναίων & "Εστία" δυναμικότητας 18 θέσεων ηλικίας 12 έως 18 ετών στην περιοχή του Μεταξουργείου του Δήμου Αθηναίων - από την Ιατρική Παρέμβαση.   

Η δράση περιλαμβάνει την παροχή ασφαλούς και υγιεινής στέγασης και διαβίωσης άστεγων ασυνόδευτων ανήλικων, την παροχή υποστηρικτικών και κοινωνικών υπηρεσιών,

Στόχος της δράσης είναι η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, που είναι έκθετοι στον κίνδυνο της εκμετάλλευσης και συμβάλλει στην ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων στο ελληνικό σχολείο, την εκπαίδευση και την Ελληνική κοινωνία.

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων "Ίριδα" λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2018 και για ένα έτος & η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων "Εστία" λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2018 και για ένα έτος. Στελεχώνεται από καταρτισμένο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, δικηγόρο, φροντιστές, μάγειρες, διερμηνείς, διοικητικό προσωπικό, καθαριστές), οι οποίοι απασχολούνται σε βάρδιες.

 

Στην Αχαρνών, σε μια από τις πιο κοινωνικά αποκλεισμένες περιοχές της Αθήνας, ένα παλιό νεοκλασικό κτίριο λειτουργεί σαν ξενώνας φιλοξενίας και υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών με στόχο την ένταξη τους στην Ελληνική κοινωνία, την μετεγκατάσταση και την οικογενειακή επανένωση. Εδώ βρίσκουν έναν ασφαλή χώρο, τον οποίο χρειάζονται και δεν έχουν, ψυχολογική, κοινωνική υποστήριξη, εκπαίδευση σε διαπροσωπικές, κοινωνικές δεξιότητες. Τους παρέχονται όλα τα απαραίτητα για να συνεχίσει το κάθε παιδί μία κανονική, ανάλογη των συνομηλίκων του ζωή. Καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό την έλλειψη του συγγενικού περιβάλλοντος αμβλύνοντας, όσο είναι δυνατόν, τις συνέπειες του αποχωρισμού και της στέρησης της φυσικής οικογένειας.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκειμένου να ενισχύσει ακόμα περισσότερο έργα και δράσεις που απαντούν σε άμεσες κοινωνικές ανάγκες, αφ’ ενός, καθώς και να δώσει πνοή σε πρωτοβουλίες που μπορούν να οδηγήσουν την Ελλάδα και όλους μας σε ένα καλύτερο μέλλον, το Ίδρυμα προχωρά στη σύσταση και λειτουργία του Giving Centre. Πρόκειται για το ιδανικό σημείο συνάντησης για όσους επιθυμούν να προσφέρουν, ώστε μαζί, να κάνουμε την Ελλάδα καλύτερη. Η Ιατρική Παρέμβαση, μέσω της λειτουργίας του Giving Centre, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη θέτει ως στόχο την υποστήριξη των δράσεων που αφορούν τους ασυνόδευτους ανήλικους που φιλοξενούνται στο Κέντρο Ταυτοποίησης μεταναστών και προσφύγων στο Βαθύ της Σάμου

 

01/08/2016 - 31/01/2017

 

Emergency Assistance for the effective management of immigration flows in the Greek territory" (Επείγουσα βοήθεια για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστατευτικών ροών στην Ελληνική επικράτεια) Agreement Number HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0026 (ABAC NUMBER: 30-CE-0816027/00-21)  

 

Πρόγραμμα με ανάδοχο φορέα την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στο οποίο η Ιατρική Παρέμβαση είναι εταίρος ως Α Κινητή Μονάδα στο Βαθύ της Σάμου.

GRANT AGREEMENT FOR AN ACTION WITH MULTIPLE BENEFICIARIES pg 1-66

GRANT AGREEMENT FOR AN ACTION WITH MULTIPLE BENEFICIARIES pg 67-114

                                                                             


16/12/2015 - 31/7/2016

«Υποστήριξη έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση της λειτουργίας των κινητών μονάδων πρώτης υποδοχής, να διαχειριστεί την ακραία άνοδο των μεταναστευτικών ροών στην Ελληνική Εθνική και Ευρωπαϊκή επικράτεια» (“Emergency support enhancing the operational capacity of FRS to manage the extreme rise in migration flows into Greek national and European territory”)

    

 © Ιατρική Παρέμβαση