Τα Προγράμματα μας στο Εξωτερικό

 

Το πρόγραμμα του 2009 υποστήριξε το πνευμονολογικό τμήμα του Νοσοκομείου στο Σέκι (Säki), στο Αζερμπαϊτζάν. Στόχος του προγράμματος ήταν η μείωση της νοσηρότητας της φυματίωσης με αναβάθμιση των ειδικών υγειονομικών δομών της περιοχής.

Το πρόγραμμα του 2006 αφορούσε:

• Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ασθενών  εκτός του Φυματιολογικού κέντρου σε αυτούς που δεν είχαν εύκολη πρόσβαση στο σύστημα και κατοικούσαν στις πιο απομακρυσμένες περιοχές και χωριά του Σέκι, Γκαμπαλά, Ογκούζ και Ισμαϊλί.
• Την υποστήριξη του νοσηλευτικού προσωπικού για την παρακολούθηση της πορείας ασθενών, οι οποίοι ήταν  υπό θεραπεία
• Τον εντοπισμό νέων περιστατικών φυματίωσης.
Οι δράσεις μας στις προαναφερθείσες περιοχές γίνονταν σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού.

Πρόγραμμα επείγουσας υποστήριξης, ελέγχου και θεραπευτικής αντιμετώπισης της φυματίωσης στην ορεινή περιοχή του Καυκάσου στο βόρειο Αζερμπαϊτζάν. 
Το Αζερμπαϊτζάν ανήκει στις χώρες με έντονα αυξανόμενο πρόβλημα εξάπλωσης της φυματίωσης. Παρά τις κάποιες προσπάθειες που γίνονταν στην πρωτεύουσα, η κατάσταση των υγειονομικών δομών της στην περιφέρεια δεν επέτρεπε τον έλεγχο της νόσου που έχει ούτως η άλλως υψηλές απαιτήσεις εργαστηριακού ελέγχου και διάγνωσης. Ακόμα χειρότερα, το ανθρώπινο δυναμικό της περιφέρειας δεν διέθετε την τεχνογνωσία ώστε να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη απειλή της ανθεκτικής φυματίωσης, που ήταν αποτέλεσμα της ελλιπούς και επικίνδυνης θεραπευτικής αγωγής.

Ανάπτυξη ενός συστήματος ασύρματης μεταφοράς ιατρικών δεδομένων για τον καλύτερο συντονισμό και έλεγχο των επειγόντων περιστατικών στην περιοχή της νότιας Σερβίας.Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά το έτος 2009 στην Δημοκρατία της Σερβίας και συγκεκριμένα στη Νότια Σερβία, στην πόλη της Νις, που καλύπτει υγειονομικά σαν κέντρο αναφοράς όλη τη Νότια Σερβία, καλύπτοντας άμεσα πληθυσμό 350.000 ατόμων που κατοικούν στην περιφέρεια της Νις, και έμμεσα πάνω από 650.000 πληθυσμό στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά το έτος 2005 μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας της Αλβανίας, μέλη μας από την ομάδα της Πάτρας  σε συνεργασία με το γαστρεντερολογικό τμήμα του πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο  Ρίο, επισκέπτονταν σε τακτά χρονικά διαστήματα το νοσοκομείο των Αγίων Σαράντα στην Αλβανία.

    

 © Ιατρική Παρέμβαση